Comité organizador

Presidente: Dr. Andrés Breto García  

Vicepresidente: Dra. Idania Baladrón Castrillo

Secretaria: Dra. Omayda Safora Enríquez

Tesorero: Dr. Rogelio González Sánchez

Miembros:

Dra. Blanca Rosa Manzano Ovies

Dra. Dayana Couto Núñez

Dr. Rabiel Cárdenas Peña

Dr. Omar Moreno Bravo

Dra. Lourdes Carrillo Bermúdez

Dra. Arianna González Balmaseda