Contacto personal

bandera_inglaterra

Para contacto personal, por favor comuníquese con:

Dra. Ana Margarita Obregón
Presidenta Comité Organizador
PO Box 601, Marianao 13
La Habana, Cuba
Teléf.: (537) 255 3530
Fax: (537) 204 6051
E-mail: amobregon@ipk.sld.cu