XIX Congreso Latinoamericano de Patología Clínica. VII Congreso Nacional de Patología Clínica« Volver a XIX Congreso Latinoamericano de Patología Clínica. VII Congreso Nacional de Patología Clínica